Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο«Οδός Νεοχώρια-Βραγκιανών-Καταφύλλι - Αργύρι»

Την σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Οδός Νεοχώρια-Βραγκιανών-Καταφύλλι - Αργύρι» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ με ΦΠΑ, υπέγραψε χτες (30-12-2009) ο Νομάρχης κ. Φώτης Αλεξάκος παρουσία του αντινομάρχη έργων Β. Νίκου και της Mαρίας Mήτσιου Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών με τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης, «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» που αναδείχθηκε μειοδότης μετά από σχετική δημοπρασία
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η διαπλάτυνση της οδού Βραγγιανά - Αργύρι σε μήκος 8,5χλμ. περίπου. Προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτών αγωγών μετά φρεατίων και πτερυγοτοίχων σε θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε όλο το μήκος, κατασκευή υπόβασης με αμμοχάλικο ποταμού, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό και ασφαλτοτάπητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΑΠΝΑ-2 και δημοπρατήθηκε στις 08-09-2009. Για την κατασκευή του έργου ενδιαφέρθηκαν σαράντα μία (41)  και έλαβαν μέρος δεκατέσσερις (14) εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα ποσοστά έκπτωσης κυμάνθηκαν από 27,14% έως 56,55%. Κατατέθηκαν τρεις ενστάσεις που απερρίφθησαν.
Με την αριθμ. 20/265/1-10-2009  απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής και Ποιότητας Ζωής Ν.Α. Καρδίτσας το έργο ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση δημοπρασίας 56,55% που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Με την αριθμ.576/2009 απόφαση του, το  Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου γιατί όλα έγιναν σύμφωνα με την νομοθεσία.  Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες (30-06-2011).


Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Νομάρχης Φώτης Αλεξάκος δήλωσε ότι «μετά από πολλές προσπάθειες, ενστάσεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ που ξεπεράστηκαν με πολύ δουλειά, επιμονή και μεθοδικότητα υπογράψαμε την σύμβαση για την κατασκευή του πρώτου τμήματος μήκους 8,5 χλμ περίπου και έχει ξεκινήσει η προεργασία για να δημοπρατηθεί εντός του 2010 και το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Αχελώου και ειδικότερα των κατοίκων του Αργυρίου.