Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Ανακοινώθηκαν οι θέσεις για τα πεντάμηνα στους Δήμους - 364 οι θέσεις στο νομό Καρδίτσας

Ανακοινώθηκαν οι θέσεις για τα πεντάμηνα στους Δήμους - 364 οι θέσεις στο νομό Καρδίτσας

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών στους Δήμους της Χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση, που εκδόθηκε, την Πέμπτη 2 Απριλίου για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Συνολικά 364 θα προσληφθούν στο νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους έξι Δήμους.
Αναλυτικά η κατανομή:
Δήμος Αργιθέας: 18
Δήμος Καρδίτσας: 131
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 19
Δήμος Μουζακίου: 53
Δήμος Παλαμά: 70
Δήμος Σοφάδων: 73
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., που ανήκουν σε - τουλάχιστον - μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης.
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. άνω των 29 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
4) Την ηλικία.
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του Ο.Α.Ε.Δ.
Δείτε αναλυτικά την κατανομή στο νομό Καρδίτσας, ανά δήμο και ειδικότητα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ:  18
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ6
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ49
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)10
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ8
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ:  131
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ10
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΟ:  19
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ22
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΤΕΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΤΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ:  53
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ44
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΠΕΓΥΜΝΑΣΤΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΣΥΝΟΛΟ:  70
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ45
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΓΥΜΝΑΣΤΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ:  73
  πηγη:karditsalive.net