Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Έκλισε το δημοτικό σχολειό βραγκιανών μετά απο 200 χρόνια


Έκλεισε το  δημοτικό σχολειό  μετά 200 χρόνια συνεχούς λειτουργίας εκτός με εξαίρεση κάποια χρόνια το 1940  1942 λόγο πολέμου και 1944 1945 Και σας γράφω  σε συντομία την ιστορία του σχολειό μας                                           Λειτούργησε για πρώτη φορά πριν απο
Έκλεισε απελευθερωση της Θεσσαλίας το 1881 . Μέχρι το
1900 το σχολείο συστεγάζονταν στο νάρθηκα του
Ιερού Ναού του χωριού. Στην συνέχεια και για δύο
χρόνια (1900-1902)βρήκε στέγη στο σπίτι του
Ιερομονάχου Φιλοθέου Μπαμπατσίκου.
Η ανέγερση του διδακτηρίου έγινε το 1900 με 1902
με δαπάνη εξ ολοκλήρου απο τον αείμνηστου Εθνικού
Ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό.
Σχολικά Έτη 1900-1909
Στο σχολείο δίδαξε ο Γεώργιος Τσιτούρης
Σχολικά Έτη 1909 - 1918
Στο σχολείο δίδαξε ο Παπαιωάννου Κων/νος ο οποίος
πέθανε ως σρατιώτης από Ισπανική Γριπη
Σχολικά Έτη 1918- 1922
Το σχολείο δεν λειτούργησε συνέπεια του πολεμου

Σχολικά Έτη 1922-1923
Δίδαξε ο Κων/νος Οικονόμου

Σχολικά Έτη 1923-1930
Δίδαξε ο Γεώργιος Οικονόμου

Σχολικά Έτη1930-1932
Δίδαξε ο Γεώργιος Στάθης
Το Σχολείο μας λειτούργησε για πρώτη φορά πριν απο
την απελευθερωση της Θεσσαλίας το 1881 . Μέχρι το
1900 το σχολείο συστεγάζονταν στο νάρθηκα του
Ιερού Ναού του χωριού. Στην συνέχεια και για δύο
χρόνια (1900-1902)βρήκε στέγη στο σπίτι του
Ιερομονάχου Φιλοθέου Μπαμπατσίκου.
Η ανέγερση του διδακτηρίου έγινε το 1900 με 1902
με δαπάνη εξ ολοκλήρου απο τον αείμνηστου Εθνικού
Ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό.
Σχολικά Έτη 1900-1909
Στο σχολείο δίδαξε ο Γεώργιος Τσιτούρης
Σχολικά Έτη 1909 - 1918
Στο σχολείο δίδαξε ο Παπαιωάννου Κων/νος ο οποίος
πέθανε ως σρατιώτης από Ισπανική Γριπη
Σχολικά Έτη 1918- 1922
Το σχολείο δεν λειτούργησε συνέπεια του πολεμου

Σχολικά Έτη 1922-1923
Δίδαξε ο Κων/νος Οικονόμου

Σχολικά Έτη 1923-1930
Δίδαξε ο Γεώργιος Οικονόμου

Σχολικά Έτη1930-1932
Δίδαξε ο Γεώργιος Στάθης
Σχολικά Έτη 1932-1935
Δίδαξε ο Νικολάος Νάσσας

Σχολικά Έτη 1935-1940
Δίδαξε ο Χαράλαμπος Θέος

Σχολικά Έτη 1940-1942
Το Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω του
πολέμου

Σχολικό Έτος 1942-1943
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές
35

Σχολικό Έτος 1943-1944
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές
52

Σχολικό Έτος 1944-1945
Το Σχολείο δεν λειτούργησε

Σχολικό Έτος 1945-1946
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 72
Το Σχολείο μας λειτούργησε για πρώτη φορά πριν απο
την απελευθερωση της Θεσσαλίας το 1881 . Μέχρι το
1900 το σχολείο συστεγάζονταν στο νάρθηκα του
Ιερού Ναού του χωριού. Στην συνέχεια και για δύο
χρόνια (1900-1902)βρήκε στέγη στο σπίτι του
Ιερομονάχου Φιλοθέου Μπαμπατσίκου.
Η ανέγερση του διδακτηρίου έγινε το 1900 με 1902
με δαπάνη εξ ολοκλήρου απο τον αείμνηστου Εθνικού
Ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό.
Σχολικά Έτη 1900-1909
Στο σχολείο δίδαξε ο Γεώργιος Τσιτούρης
Σχολικά Έτη 1909 - 1918
Στο σχολείο δίδαξε ο Παπαιωάννου Κων/νος ο οποίος
πέθανε ως σρατιώτης από Ισπανική Γριπη
Σχολικά Έτη 1918- 1922
Το σχολείο δεν λειτούργησε συνέπεια του πολεμου

Σχολικά Έτη 1922-1923
Δίδαξε ο Κων/νος Οικονόμου

Σχολικά Έτη 1923-1930
Δίδαξε ο Γεώργιος Οικονόμου

Σχολικά Έτη1930-1932
Δίδαξε ο Γεώργιος Στάθης
Σχολικά Έτη 1932-1935
Δίδαξε ο Νικολάος Νάσσας

Σχολικά Έτη 1935-1940
Δίδαξε ο Χαράλαμπος Θέος

Σχολικά Έτη 1940-1942
Το Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω του
πολέμου

Σχολικό Έτος 1942-1943
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές
35

Σχολικό Έτος 1943-1944
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές
52

Σχολικό Έτος 1944-1945
Το Σχολείο δεν λειτούργησε

Σχολικό Έτος 1945-1946
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 72
Σχολικό Έτος 1946-1947
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές
140

Σχολικά Έτη 1947-1949
Το Σχολείο δεν λειτούργησε

Σχολικό Έτος 1949-1950
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης. Οι μαθητές ήταν
116, λόγω του επαναπατρισμού των κατοίκων κατά
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1949,τα μαθήματα
άρχισαν τον Ιανουάριο του 1950 και μέχρι το Μαιο ως
διδακτήριο χρησιμοποιήθηκε ο γυναικωνίτης του Ιερού
Ναού, διότι το διδακτήριο του σχολείου
χρησιμοποιούνταν από τους συμμορίτες της εποχής για
το σταυλισμό των ζώων.
(Απ.από το βιβλίο Έργα και Ημέρες )

Σχολικό Έτος 1950-1951
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές 134

Σχολικό Έτος 1951-1952
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης - Μαθητές 125
το σχολείο προήχθη σε 2/θέσιο
Σχολικό Έτος 1952-1953
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 67-
κατά το σχολικό έτος έγινε επιθεώρηση από το
Γεώργιο Γκουρομίχο

Σχολικό Έτος 1953-1954
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 80

Σχολικό Έτος 1954-1955
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 97-
Κατά το σχολικό έτος έγινε επιθεώρηση από το
Γεώργιο Γκουρομίχο

Σχολικό Έτος 1955-1956
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές 106

Σχολικό Έτος 1956-1957
Δίδαξε ο Βασίλειος Κωτσιώρης -Μαθητές
110-Κατά το σχολικό έτος έγινε επιθεώρηση από το
Γεώργιο Γκουρομίχο

Σχολικό Έτος 1957-1958
Δίδαξε ο Νικόλαος Καρκάνης . Μαθητές 119
Σχολικό Έτος 1958-1959
Δίδαξε ο Στυλιανός Βιλανάκης . Μαθητές 121.
Κατά το σχολικό έτος έγινε επιθεώρηση από τον
Θρασύβουλο Πολυχρονόπουλο .

Σχολικό Έτος 1959-1960
Δίδαξε ο Ξενοφών Τσιώνος . Μαθητές
102
Σχολικό Έτος 1960-1961
Δίδαξε ο Ξενοφών Τσιώνος . Μαθητές
107
Σχολικό Έτος 1961-1962
Δίδαξε ο Ξενοφών Τσιώνος . Μαθητές
98
Σχολικό Έτος 1962-1963
Δίδαξε ο Ξενοφών Τσιώνος . Μαθητές
105 και στης 8 Ιουνίου έγινε επιθεώρηση από το
Απόστολο Στραγαλινό.
Σχολικό Έτος 1963-1964
Δίδαξε ο Αθανάσιος Ρέτσιος .Μαθητές 97, την χρονιά
αυτή ιδρύθηκε το δημοτικό σχολείο Δένδρου με
αποτέλεσμα να έρθουν με μεταγραφή 29 μαθητές και
το σχολείο να γίνει 3/θέσιο.
Σχολικό Έτος 1964-1965
Δίδαξε ο Χρίστος Στεργιούλης . Μαθητές 66, την
χρονιά αυτή έγινε επιθεώρηση από τον Απόστολο
Στραγαλινό . Στης 13 Ιουνίου ,Κυριακή της
Πεντηκοστής ,πραγματοποιήθηκε παιδαγωγικό
συνέδριο με πρόεδρο τον επιθεωρητή , έλαβαν μέρος
οι 12 δάσκαλοι από τα σχολεία των Βραγκιανών ,
Αργυρίου, Καταφυλλίου και Μαράθου.

Σχολικό Έτος 1965-1966
Δίδαξε ο Χρήστος Στεργιούλης , από της 18
Δεκεμβρίου και ο Νικολάος Μοσχάκης . Μαθητές 70,
στης 16 Ιουνίου έγινε επιθεώρηση από τον Απόστολο
Στραγαλινό .

Σχολικό Έτος 1966-1967
Δίδαξε ο Χρήστος Στεργιούλης και από της 29
Νοεμβρίου και ο Ευστάθιος Ανδρώνης Την χρονιά
αυτή οι μαθητές ήταν 66 και την 21 Ιουνίου έγινε
επιθεώρηση από τον Απόστολο Στραγαλινό, επίσης
έγινε κατασκευή του εστιατορίου, μαγειρείου και
γενική επισκευή του κτηρίου.
Σχολικό Έτος 1967-1968
Δίδαξε ο Χρήστος Στεργιούλης και ο Εμμανουήλ
Ξηρουχάκης, οι μαθητές ήταν 59. Στης 11 Ιουνίου
έγινε επιθεώρηση από τον Απόστολο Στραγαλινό,
Σχολικό Έτος1968-1969
Δίδαξαν ο Χρήστος Στεργιούλης και ο Εμμανουήλ
Ξηρουχάκης οι μαθητές ήταν 61 και το σχολείο
υποβιβάσθηκε σε 2/θέσιο . Στης 13 Ιουνίου έγινε
επιθεώρηση από Ευαγγελο Παπα'ι'ωάννου.
Σχολικό Έτος1969-1970
Το σχολείο λειτούργησε ως 2/θέσιο μέχρι 15-11-1970
οπότε λόγω απόσπασης του Εμμανουήλ Ξηρουχάκη
στο Δημοτικό σχολείο Ανθηρού ,λειτούργησε με τον
Χρήστο Στεργιούλη, οι μαθητές ήταν 55. Στης 10
Απριλίου έγινε επιθεώρηση από τον Ευάγγελο
Παπαιωάννου και ακολούθησε τοπικό παιδαγωγικό
συνέδριο με την συμμετοχήτων δασκάλων από τα
Βραγκιάνα , Μάραθο, Αργύρι και Καταφύλλι
Σχολικό Έτος1970-1971
Το Σχολείο λειτούργησε 2/θέσιο.Δίδαξαν οι Χρήστος
Στεργιούλης και Δημήτριος Μίσσας οι μαθητές ήταν
54 στης 18 Οκτωβρίου έγινε επιθεώρηση από τον
Ευάγγελο Παπαιωάννου.
Σχολικό Έτος1971-1972
Το σχολείο λειτούγησε ως 1/θέσιο διότι ο Δ. Μίσσας
αποσπάσθηκε στο δημοτικό σχολείο Δροσάτου οι
μαθητές ήταν 40. Στης 29 Απριλίου έγινε επιθεώρηση
απο τον Δ/ντη Δημοτικής Εκπ/σης του Ν. Καρδίτσας
Δημήτριο Λαμπαδάρη
Σχολικό Έτος1972-1973
Δίδαξε ο Χρήστος Στεργιούλης και από της 10
Νοεμβρίου ο Γεώργιος Βαιούλης, οι μαθητές ήταν 44
και έγινε τοπικό παιδαγωγικό συνέδριο .

Σχολικό Έτος1973-1974
Δίδαξαν οι Χρήστος Στεργιούλης και ο Γεώργιος
Βαιούλης ,οι μαθητές ήταν 52 Σ Στης 30 Μαιου έγινε
επιθεώρηση από Γεώργιο Βασιλονικόλα και
πραγματοποήθηκε τοπικό παιδαγώγικο σύνέδριο με
ομιλητή τον Χ.Στεργιούλη.

Σχολικό Έτος1974-1975
Δίδαξαν οι Χρήστος Στεριούλης ο Γ. Βαιούλης (από 5-
10-'74 μέχρι 18-1-'75) και ο Κων/νος Πολύζος (από
18-2-'75 μέχρι 21-6-'75), οι μαθητές ήταν 49.

Σχολικό Έτος1975-1976
Δίδαξαν οι Κωστακάκης Ηλίας , ο Γκίνης Αθανάσιος
(από 20-10-''75 μέχρι 15-1-'76) και ο Κων/νος
Πολύζος (από 16-1-'76 μέχρι 6-5-'76) οι μαθητές ήταν
46.

Σχολικό Έτος1976-1977
Δίδαξαν οι Κωστακάκης Ηλίας και ο Γέρμανος
Αθανάσιος οι μαθητές ήταν 45.

Σχολικό Έτος1977-1978
Δίδαξαν οι Γέρμανος Αθανάσιος και Κουτίνας
Κων/νος οι μαθητές ήταν 45 .
Σχολικό Έτος1978-1979
Δίδαξαν οι Γέρμανος Αθανάσιος και Πολύζος Κων/νος
οι μαθητές ήταν 46.

Σχολικό Έτος1979-1980
Δίδαξαν οι Γέρμανος Αθανάσιος και Πολύζος Κων/νος
οι μαθητές ήταν 33.

Σχολικό Έτος1980-1981
Δίδαξαν οι Χαντζής Νικόλαος και Τζόκας Ιωάννης οι
μαθητές ήταν 28.

Σχολικό Έτος1981-1982
Το σχολείο λειτούργησε ως 1/θέσιο και δίδαξε μόνο ο
Χαντζής Νικόλαος με 24 μαθητές.

Σχολικό Έτος1982-1983
Δίδαξε οι Αντωνίου Αντώνιος και η Ράικου ’ρτεμης
οι μαθητές ήταν 16

Σχολικό Έτος1983-1984
Δίδαξε η Ράικου ’ρτεμης με 18 μαθητές

Σχολικό Έτος1984-1985
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 14 μαθητές
Σχολικό Έτος1985-1986
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 38 μαθητές

Σχολικό Έτος1986-1987
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 27 μαθητές

Σχολικό Έτος1987-1988
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 18 μαθητές

Σχολικό Έτος1988-1989
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 17 μαθητές

Σχολικό Έτος1989-1990
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 15 μαθητές

Σχολικό Έτος1990-1991
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 11 μαθητές

Σχολικό Έτος1991-1992
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 11 μαθητές

Σχολικό Έτος1992-1993
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 13 μαθητές
Σχολικό Έτος1993-1994
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 16 μαθητές

Σχολικό Έτος1994-1995
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 15 μαθητές

Σχολικό Έτος1995-1996
Δίδαξε ο Χαντζής Νικόλαος με 11 μαθητές

Σχολικό Έτος1996- 1997
Δίδαξε ο Μανέλας Νικόλαος με 10 μαθητές

Σχολικό Έτος1997 -1998
Δίδαξε η Τσιαντούλα Ευαγγελία με 11 μαθητές

Σχολικό Έτος1998 -1999
Δίδαξε η Τσιαντούλα Ευαγγελία με 9 μαθητές

Σχολικό Έτος1999 -2000
Δίδαξε η Τσιαντούλα Ευαγγελία με 10 μαθητές
Σχολικό Έτος2000-2001 Διδαξε ο Δημητρίου Θωμάς
με 7 μαθητές
Σχολικό Έτος2001-2002
Δίδαξε ο Τασιάς Ιωάννης με 8 μαθητές.Το σχολείο
εντάσσεται στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας και
εξοπλίζεται με τον πρώτο H/Y
Σχολικό Έτος2002-2003
Δίδαξε ο Τασιάς Ιωάννης με 8 μαθητές.Στις 10 Ιουνίου
πραγματοποιήθηκε παιδαγωγικό συνέδριο με την
συμμετοχή του προϊστάμενου Α/θμιας Εκπ/σης του Ν.
Καρδίτσας Κο Σιούρτο, την προϊστάμενη του 3ου Γραφείου
Μουζακίου Κα Πλακιά και την συμμετοχή των δασκάλων
από Βραγκιανά , Αργύρι και Καταφύλλι
Σχολικό Έτος2003-2004
Δίδαξε ο Τασιάς Ιωαννης με 10 μαθητές
Σχολικό Έτος20042005
Στο σχολείο δίδαξε ο Τασιάς Ιωάννης, οι μαθητές είναι έξι
(6).Στα τέλη Νοεμβρίου το σχολείο λειτουργεί ως ολοήμερο
με τις ειδικότητες των Αγγλικών , Πληροφορικής και
Φυσικής Αγωγής Στις ειδικότητες διδάσκουν οι Κοτρώνη
Μαρία, Τασιάς Ιωάννης , ,Λαππας Παναγιώτης.
Πραγματοποιείται συνέδριο παρουσία του Δ/ντη Π.Ε.
Καρδίτσας Κο Μουζιούρα Χ. και του Προϊστάμενο του 3ου
Γραφείου Κο Γκέκα Ι. με θέμα την λειτουργία του
ολοήμερου σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου